Návod k využívání elektronického katalogu

Městské knihovny Poděbrady

 


Knihovna používá knihovní systém Clavius, který v elektronickém katalogu přes webové rozhraní umožňuje vyhledávání informací o knihách, časopisech, CD a dalších dokumentech, které Městská knihovna Poděbrady vlastní. Dále si můžete s jeho pomocí rezervovat dokumenty a pracovat se svým čtenářským kontem.

 

 

 

 

Jednoduché vyhledávání

 

 

 

 

 

 

Do připravených polí formuláře „Autor“, „Název“, „Téma (klíčová slova)“„Libovolné pole“ zadejte hledaný termín

a stiskněte tlačítko „HLEDEJ“. Můžete vyplnit jedno nebo více polí. Pokud vyplníte více polí, vyhledané výsledky budou splňovat všechna kritéria zároveň. Není nutno psát velká písmena, používejte diakritiku (česká písmena ř, ž, š, ť ).

Vyhledávat ve všech dokumentech
Kliknutím na šipku otevřete nabídku a vyberte druhy dokumentů nebo oddělení, kde chcete vyhledávat. Pokud vyberete možnost Vyhledávat ve všech dokumentech, bude katalog vyhledávat ve všech druzích dokumentů (články, periodika, knihy, CD, MC, DVD) a ve fondu celé knihovny.

Vyhledávání podle autora
Do pole „Autor“ napište příjmení a jméno autora (případně pouze příjmení) a stiskněte tlačítko Hledej. Můžete rovněž použít slovník autorů. Vyvoláte ho kliknutím na slovo Autor. Ze seznamu vyberete písmeno a poté ze slovníku autora. Číslo

v závorce označuje počet knih daného autora v naší knihovně. Po kliknutí na jméno se objeví okno s výsledky.

Vyhledávání podle názvu
Do pole „Název“ napište celý název nebo část názvu knihy. V případě celého názvu vyhledá katalog záznamy, ve kterých jsou použita všechna tato slova (mohou být uvedena jak v názvu, tak podnázvu dokumentu). Pokud napíšete pouze jedno slovo, vyhledá katalog všechny knihy, ve kterých je toto slovo uvedeno kdekoliv v názvu (např. babička - najde všechny knihy,

ve kterých  je  uveden jakýkoliv tvar tohoto slova). Při vyhledávání podle názvu nefunguje slovník.

Vyhledávání podle tématu (klíčových slov)
Do pole „Téma“ napište slovo, které vystihuje obsah dokumentu. Můžete rovněž použít slovník. Vyvoláte ho kliknutím na slovo Téma.

Vyhledávání v poli „Libovolné pole“

Katalog vyhledá záznamy, které se vyskytují v některém z výše uvedených polí (např. Hrabal – najde knihy, jejichž autorem je Bohumil Hrabal nebo o něm tematicky pojednávají).

 

 

 

 

 

Výsledky vyhledávání

 

 

Po kliknutí na tlačítko hledej se zobrazí okno s výsledky vyhledávání


Výsledky vyhledávání lze řadit podle položek uvedených v nabídce „Řazení“ umístěné pod seznamem vyhledaných záznamů, příp. kliknutím na zelený trojúhelník umístěný vedle názvu sloupce.

Pod oknem s výsledky je uvedena možnost „Zobraz  jen dokumenty, které jsou nyní k dispozici“.  Kliknutím na ni omezíte výsledky pouze na dokumenty, které jsou v daném okamžiku v knihovně k zapůjčení.


Ve sloupci „Dok“ jsou zkratky jednotlivých druhů dokumentů v knihovně:


KN - kniha
CD-  kompaktní disk
MC - magnetofonová kazeta
BR - brožura
PE - periodikum- časopis
DV - DVD disk
BR - brožury
AN - články


Ve sloupci Sign je uvedena signatura knihy (značka oddělení, kde se dokument v knihovně nachází).
Další informace zjistíte kliknutím na název dokumentu. Zobrazí se vám katalogizační lístek, na kterém jsou uvedeny podrobné informace o dokumentu, včetně použitých klíčových slov.

 

 

 

 

Slovníky jsou provázány - kliknutím na autora se vám zobrazí všechny dokumenty, které od něj knihovna vlastní. Kliknutím na kterékoliv klíčové slovo na lístku se vám zobrazí všechny dokumenty, ve kterých bylo slovo použito. Kliknutím na Zobraz další informace o autorovi získáte o autorovi další informace ( rok narození, úmrtí, místo narození atd.).Kde se dokument nachází, v kolika výtiscích a zda je momentálně k dispozici, zjistíte z tabulky Lokace exemplářů.

Prezenčně - dokument se půjčuje pouze v prostorách knihovny
Absenčně - dokument se půjčuje domů

 

 

 

 

 

Kombinovaný dotaz
Pokud chcete zadat složitější dotaz, klikněte na možnost Kombinovaný dotaz. Zde můžete  kombinovat až 5 různých podmínek za použití logických operátorů Zároveň a Nebo.

 

 

 

 

 

 


Při použití volby Zároveň budou nalezeny dokumenty, které splňují všechny podmínky. Při použití volby Nebo budou nalezeny dokumenty, které splňují alespoň jednu  z podmínek. Př.: Pověsti Poděbrad (Téma  - Pověsti Zároveň Téma - Poděbrady), Pověsti nebo bajky (Téma - pověsti  Nebo Téma - bajky)

 


Mezi vybraným polem a hledaným pojmem mohou být tyto vztahy: „rovno“, „začíná“, „obsahuje“, „kromě“ .

Rovno - vyhledají se pouze záznamy, které obsahují zadaný výraz Př.: Poděbrady najde všechny záznamy, ve kterých se vyskytuje slovo Poděbrady, ale ne slovo poděbradské, poděbradský atd.
Začíná
– vyhledají se záznamy, začínající danými písmeny. Př.: Podě - najde všechny záznamy, ve kterých se vyskytuje slovo Poděbrady, poděbradské, apod.
Obsahuje - vyhledají se záznamy, ve kterých je daný výraz nekompletní. Př.: pověsti - najde všechny záznamy, ve kterých je použit i výraz pověsti.
Kromě
– najde záznamy splňující zadanou podmínku, ale vyloučí záznamy obsahující výraz s podmínkou kromě.
Př.: Téma – povídky Zároveň Autor Kromě Čapek Karel (najde všechny záznamy o knihách, ve kterých se vyskytuje slovo povídky kromě knih Karla Čapka).


Pokud po zadání podmínek zaškrtnete volbu Zobraz vše, výsledky vyhledávání se zobrazí v podobě kompletních katalogizačních lístků, ale bez údajů o tom, zda jsou jednotlivé exempláře k dispozici.

 


Rezervace
Pokud Vámi požadovaný titul není k dispozici, můžete si jej rezervovat. Tlačítko „Rezervuj“ se objeví pod tabulkou „Lokace exemplářů“  
Titul lze rezervovat pouze v případě, že je alespoň jeden exemplář vypůjčen.
Pokud je na titul podáno více rezervací, zobrazí se jejich počet nad tlačítkem „Rezervuj!“

 

 Informace o vašich výpůjčkách - Vaše čtenářské konto

Pokud se chcete podívat na seznam svých výpůjček, stiskněte tlačítko „Vaše čtenářské konto“, které se nachází na spodní části formuláře pro zadání jednoduchého dotazu. Objeví se formulář „Informace o čtenáři“

 

 


Číslo Vaší průkazky :      

PIN ( RRMMDD ) :


 

 

 

Pro získání informací je nutné zadat číslo vašeho čtenářského průkazu a datum narození ve tvaru RRMMDD - rok, měsíc a den narození.

Zobrazí se seznam Vašich výpůjček členěný po jednotlivých odděleních knihovny, seznam vrácených dokumentů a zaplacených poplatků za posledních 100 dnů a informace o rezervacích.

 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 600 424
EMAIL: mestska@knihovna-pdy.cz
www.knihovnapodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY