Informační oddělení a veřejný internet

 

Informační centrum městské knihovny v Poděbradech nabízí veřejný internet a informace o městě, kulturních, sportovních a jiných společenských akcích v Poděbradech a okolí.

 

 

 

informační oddělení nabízí tyto služby:

 

 • k zapůjčení zákony ČR, mapy, autoatlasy a knihy s cestovní tématikou
 • scanování dokladů
 • laminování
 • hřebenová vazba
 • faxová služba
 • práce na PC - Microsoft Office, tisk dokumentů atd.
 • vyhledávání informací na internetu
 • vyhledávání jízdních řádů
 • informace o ubytování, restauracích apod.
 • internet je zdarma - v případě plné obsazenosti počítačů, má čtenář knihovny nárok na 60 minut práce vu počítače a veřejnost 30 minut
 • Wi-Fi

 

 

 

 

 

Provozní řád internetového pracoviště v Informačním středisku


1. Uživatel je povinen seznámit se s provozním řádem internetového pracoviště.
2. Uživatel je povinen dbát pokynů pracovníka informačního oddělení.
3. Uživatel platí poplatek za používání počítače, který je stanoven.
4. Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoli soubory, ani instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení programů nebo restartovat počítač.
5. Uživatel nesmí navštěvovat stránky s erotickým, pornografickým nebo rasistickým obsahem.
6. Uživatel je povinen chovat se tak, aby nerušil v práci ostatní uživatele – hlasitou hudbou, povídáním, telefonováním apod.
7. Městská knihovna v Poděbradech neodpovídá za rychlost spojení.
8. Uživatel odpovídá za škody vzniklé Městské knihovně v Poděbradech porušením „ Provozního řádu internetového střediska“ v rozsahu stanoveném Občanským zákoníkem.
9.V případě prokazatelného poškození zařízení nebo software je uživatel povinen nahradit škodu v plné výši.
10.Uživatelé mohou psát vlastní texty na určeném počítači a používat své USB flash disky. Knihovna neručí za poškození souborů na USB flash discích.
11. Čas k užívání jednotlivých stanic může být v případě potřeby omezen pracovníky střediska.
12. V případě nedodržení některého ustanovení tohoto řádu může pracovník střediska ukončit přístup uživatele k internetu.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 600 424
EMAIL: mestska@knihovna-pdy.cz
www.knihovnapodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY