Historie knihovny

 

 

Místní spolek studentů vysokých škol založil v roce 1872 tzv. Občanskou knihovnu. Předsedou byl Bohumil Bouček. 2000 svazků bylo roztříděno do 19 oddílů hlavních a oborových katalogů, zavedeny evidenční knihy. Občanská knihovna v přízemí staré poděbradské radnice byla svým 297 členům - evidovaným čtenářům přístupná 5 dní v týdnu. Během tří let se knižní fond zdvojnásobil na 4000 svazků, avšak počet čtenářů – a s tím i finanční podpora studentského spolku značně klesala; půjčovalo se jen 1 týdně. Občanská knihovna i s čítárnou přesídlila do budovy poděbradského Musea. V čase světové války 1914–1918 byla čítárna uzavřena a knihy se půjčovaly jednou za 14 dní. (V roce 1910 knihovnu a čítárnu navštěvovalo 15 – 20 lidí denně).

 

Zákon z r.1919 uložil péči o obecní knihovny obcím a tak se i poděbradská Občanská knihovna stala od r.1920 obecním zařízením s placenou funkcí 1 knihovníka a 1 pomocné síly. Výpůjční doba byla 1 hodinu týdně. Téměř 2/3 knižního fondu bylo vyřazeno, protože podle zákona obsahově do veřejných knihoven nepatřilo. Zbylo 723 svazků. Ty byly opět zpracovány do místních a přírůstkových katalogů a abecedních lístkových seznamů podle autorů a názvů. Během patnácti let dosáhl knižní fond 7000 svazků, počet čtenářů však opět spíše klesal. Přibylo zvláštní oddělení pro mládež (se zhruba 100 svazky). Půjčovalo se na zálohu 10 Kč, z níž se po roce 8 Kč vracelo, zbytek připadl na provoz knihovny. Později činil roční poplatek na dvě výpůjčky týdně 6 Kč. Knihovna byla v provozu od září do června půl hodiny denně 5 dní v týdnu. Od roku 1930 sídlí až dodnes ve staré radnici na Jiřího náměstí; teprve od roku 1945 má k dispozici celou budovu včetně 1. poschodí. Za druhé světové války nebyla činnost knihovny přerušena, jen rozšířena o komfortně vybavené německé oddělení.

 

V roce 1951 se místní knihovna stává Okresní lidovou knihovnou a knihovnický zákon z roku 1959 ji začleňuje do jednotné soustavy knihoven ČSR. Padesátá léta i doba normalizace po roce 1969 velmi poznamenala knižní fond množstvím vyřazených titulů. Mnohé z nich se lidovou vynalézavostí ztratilo, za zbytkem zapadly dveře trezorů.

 

V současné době má knihovna 5 samostatných oddělení:

půjčovnu pro dospělé

půjčovnu pro děti a mládež

hudební oddělení se studovnou

čítárnu

informační středisko

 

Registruje 3350 čtenářů (z toho 777 dětských-do 15 let).

 

 

 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 600 424
EMAIL: mestska@knihovna-pdy.cz
www.knihovnapodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY