E-čtečka Amazon Kindle

 

 

Od ledna 2013 mají čtenáři městské knihovny možnost zapůjčit si čtečku

elektronických knih.

Čtečka Amazon Kindle je k dispozici v hudebním oddělení.

 

 

Pravidla používání čteček elektronických knih


1. Čtečky elektronických knih (dále jen čtečky) jsou určeny k absenčnímu
půjčování.
2. Čtečky si mohou půjčovat pouze registrovaní čtenáři starší 15 let, kteří
jsou v knihovně registrovaní nejméně 1 rok a nemají vůči knihovně žádné
závazky. Při půjčení čtečky je kromě čtenářského průkazu třeba předložit
občanský průkaz.
3. Knihovna vyžaduje za absenční výpůjčku čtečky složení vratné peněžité
záruky 1 000,- Kč, která je vratná po návratu čtečky a při dodržení pravidel
půjčování čtečky elektronických knih.
4. Výpůjční lhůta absenční výpůjčky je 14 kalendářních dnů. Poplatek z prodlení  
činí 10,- Kč za 1 výpůjční den po překročení výpůjční lhůty.
5.  Čtečka je půjčována pouze s elektronickými knihami, jejichž obsah představuje
volné dílo z hlediska autorských práv. Za neoprávněné využití autorsky  
chráněného díla odpovídá uživatel.
6.  Čtečka je půjčována včetně příslušenství (nabíječka s USB kabelem, pouzdro
a návod). Uživatel je povinen vrátit čtečku včetně uvedeného příslušenství
a nabitou. Není-li čtečka nabitá, nelze ji přijmout k vrácení.
7.  Uživatel nesmí měnit nastavení čtečky.
8.  Uživatel je povinen chránit čtečku před poškozením, ztrátou či odcizením.
9.  V případě trvalého poškození, ztráty nebo odcizení čtečky  je uživatel povinen
zaplatit její plnou pořizovací cenu. V případě poškození čtečky nebo jejího
příslušenství je uživatel povinen zaplatit opravu, případně dokoupit chybějící  
komponenty, přičemž peněžitá kauce bude započtena proti vzniklé škodě.

 

 

 

   

   

   

  Elektronické knihy ke stažení

  www.palmknihy.cz

  www.rajknih.cz

  www.ereading.cz

  www.mlp.cz/projekty/e-knihovna/e-knihy/

  www.dobre-knihy.cz

  www.necteme.cz/eknihy.html

  xbook.cz/knihovna

   

   

   

   

  MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
  NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
  PODĚBRADY
  TELEFON / FAX: +420 325 600 424
  EMAIL: mestska@knihovna-pdy.cz
  www.knihovnapodebrady.cz

  KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY