Ceník služeb Městské knihovny - organizační složky města Poděbrady

 


 

Registrační poplatky:

 

poplatek na rok 160,- Kč
poplatek - senioři od 70 let a ZTP 100,- Kč
poplatek - děti do 15 let 80,- Kč

poplatek Přední Lhota na rok

(podmínka trvalé bydliště Přední Lhota)

30,- Kč 

Další výpůjční poplatky:

 


lázenští hosté 30,- Kč
mezivýpůjční služba (MVS) 50,- Kč
jednorázová výpůjčka 20,- Kč + záloha 100% ceny knihy

 

 

 

Poplatky za upomínky:

 

1. upomínka

(po 31 dnech, bez písemného upozornění)

10,- Kč za svazek

2. upomínka

(po dalších 31 dnech)

30,- Kč za svazek + poštovné

3. upomínka

(po dalších 31 dnech)

50,- Kč za svazek + poštovné
Dětské oddělení:

1. upomínka

(po 31 dnech, bez písemného upozornění)

1,- Kč za svazek

2. upomínka

(po dalších 31 dnech)

3,- Kč za svazek

3. upomínka

(po dalších 31 dnech)

5,- Kč za svazek

 

 


Ztráty a náhrady:

 

ztráta nebo poškození knihy 30,- Kč + cena dle současné hodnoty knihy
ztráta nebo poškození periodika dvojnásobná cena periodika
ztráta čtenářského průkazu 30,- Kč
poškození čárového kódu 20,- Kč
poškození nebo ztráta obalu 20,- Kč
poškození nebo ztráta DVD, CD 50,- Kč + pořizovací cena

 

 


Ceny za reprografické služby (včetně DPH)

 

laminování A3 40,- Kč
laminování A4 20,- Kč
laminování A5 10,- Kč
laminování A6 5,- Kč
skenování A4/1 (jednostranně) 2,- Kč
skenování A4/2 (oboustranně) 4,- Kč
hřebenová vazba:
plastový hřeben 6 mm 3,- Kč
plastový hřeben 8 mm 3,- Kč
plastový hřeben 10 mm 4,- Kč
plastový hřeben 12 mm 4,- Kč
plastový hřeben 14 mm 5,- Kč
plastový hřeben 16 mm 5,- Kč
plastový hřeben 19 mm 6,- Kč
plastový hřeben 25 mm 8,- Kč
plastový hřeben 32 mm 10,- Kč
plastový hřeben 38 mm 10,- Kč
transparentní přířez čirý 4,- Kč
transparentní přířez kouřový 6,- Kč
přířez barený 5,- Kč
čtvrtka bílá 2,- Kč
+
zpracování vazby (do 100 stran) 10,- Kč
zpracování vazby (nad 100 stran) 20,- Kč

 

 

 

Kopírování a tisk (včetně DPH)

(dle velikosti originálu, je-li originál větší než A3, je cena kopie

součtem cen menších formátů, A2= 2 x A3, A2= 4 x A4)

 

černobílé A4/1 2,- Kč
A4/2 4,- Kč
A3/1 5,- Kč
A3/2 7,- Kč
barevné A4/1 11,- Kč
A4/2 19,- Kč
A3/1 21,- Kč
A3/2 42,- Kč
černobílý tisk na barevný papír A4/1 3,- Kč
černobílý tisk na barevný papír A4/2 4,- Kč
černobílý tisk na barevný papír A3/1 5,- Kč
černobílý tisk na barevný papír A3/2 7,- Kč
MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 600 424
EMAIL: mestska@knihovna-pdy.cz
www.knihovnapodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY